All times are UTC + 2 hours
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 
  Print view

ВАЖНО ЗА КИНЕЗИТЕРАПИЯ III КУРС
Author Message
PostPosted: Wed Feb 17, 2010 4:28 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Mon Apr 23, 2007 10:46 pm
Posts: 205
Location: Чирпан
KАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ЛЕКЦИИТЕ И УПРАЖНЕНИЯТА ПО СПЕЦИАЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИТЕ
ОТ ІІІ КУРС, ФАКУЛТЕТ КИНЕЗИТЕРАПИЯ, НСА
VІ сем., уч. 2009/2010 год.


СЕДМИЦА 1 (22.02-26.02)

22.02. понеделник

9.00-12.00 - 4ч. Л. Въведение. Въздействие на двигателната активност и хипокинезията върху нервната система и психичното състояние. Значение на кинезитерапията в процеса на лечението и възстановяването при нервни и психични заболявания. – доц. Любенова, 501 зала

14.00-17.45 - 5ч. Л. Рефлексна дейност – Рефлекси. Видове. Патология на рефлексите. проф. Петров, 501 зала

23.02. вторник

9.00-1
3.00 - 5ч. Л. Двигателна дейност. Пирамидна и екстрапирамидна система. Координация. Синдроми на увреда. проф. Петров, 501 зала

24
.02. сряда

9.00-1
3.00 - 5ч. Л Масаж, проф. Горанова, 501 зала

14.00-1
7.15 - 4ч. Л. Методи на функционална оценка във връзка с прилагането на кинезитерапия (КТ) Невро-физиологична обосновка на методи за ПНМУ. – доц. Любенова, 501 зала

25.02. четвъртък

10.30-1
2.45 – 3ч. у. 1 гр. НСА “Гургулят” 1. ПНМУ., гл. ас. Григорова

14.00-1
7.15 - 4ч. Л Особености на детската възраст с оглед прилагането на кинезитерапия (КТ). Растеж и развитие. - доц. Янчева, 501 зала

26
.02. петък

9.00-13.00 - 5ч. Л. Сетивност – обща и специализирана. Видове. Методи на изследване. Синдроми на увреда. проф. Петров, 501 зала

14.00-15.30 - 2ч. Л. Рефлекси в кърмаческа възраст - доц. Генчева, 501 зала

15
.45-19.00 – 4 ч. у. 1 гр. Масаж, 42 кабинет, ас. Иванова


СЕДМИЦА 2 (01.03 – 05.03)

01.03. понеделник

9.00 – 13.00 - 5ч. Л. Черепномозъчни нерви. Изследване. Синдроми на увреда. Менингиален синдром. Менингити. Менинго-енцефалити. Субарахноиден кръвоизлив. Афазии. Агнозии. Апраксии. Съзнание – болестни промени. Методи на изследване в неврологията. - проф. Петров, 501 зала

02.03. вторник

09.00 – 13.00 – 5 ч. Л. Мозъчносъдови заболявания. Мозъчен инсулт. Определение. Видове. Клиника. Лечение, проф. Петров, 501 зала

04.03. четвъртък

10.30-12.45 – 3ч. у. 1 гр. НСА “Гургулят” 1. ПНМУ., гл. ас. Григорова

14.00-15.30 - 2ч. Л. Двигателно развитие. - доц. Генчева, 501 зала

15.45 – 17.15 – 2ч. Л. КТ след мозъчен инсулт. . – доц. Любенова, 501 зала

05
.03. петък

9.00-13.00 - 5ч. Л Масаж, проф. Желев, 501 зала

14.00-15.30 - 2ч. Л КТ при невроинфекции – менингити, енцефалити, енцефаломиелити – полиомиелит, трансферзален миелит. КТ при MS. – доц. Любенова, 501 зала

15
.45-19.00 – 4 ч. У . 4 гр. Масаж, 42 кабинет, ас. Иванова


СЕДМИЦА 3 (08.03 – 12.03)

Теми за упражненията по: КТ в неврологията - “ПНМУ”; КТ в педиатрията – “КТ в кърмаческа възраст”

8
.03. понеделник

9.00 - 12.45 4ч. у - 1 гр. V гр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (1) - 2 гр. V гр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (1) - 4 гр. МИ- МВР

9.00 - 12.00 4 ч. у. - 5 гр. Масаж, 42 кабинет, проф. Желев

14.00-17.45ч. - 5ч. Л. Болест на Паркинсон и други екстрапирамидни заболявания. Клиника. Лечение. Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система. проф. Петров, 501 зала

9.03. вторник

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (1) - 1 гр. V гр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у - 4 гр. МИ- МВР

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (1) - 5 гр. МИ- МВР

8.00 - 11.00 4 ч. у. - 2 гр. Масаж, 42 кабинет, проф. Желев

10.03. сряда

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. V гр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (2) - 2 гр. V гр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (1) - 3 гр. МИ- МВР

9.00 - 12.00 4ч. у - 4 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. .Окр. б-ца

14.00 - 17.15 4 ч.у. - 2 гр. Масаж, 42 кабинет, ас. Иванова

1
1.03. четвъртък

14.00-17.15ч - 4ч. Л. КТ при заболявания на дихателната система. Неврологични заболявания в детска възраст- доц. Янчева, 501 зала

1
2.03. петък

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (2) - 1 гр. V гр. б-ца

9.00 - 12.00 4ч. у - 3 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

1
4.00- 17.45 - 5ч. Л. Множествена склероза и др. демиелинизиращи и възпалителни заболявания на главния и гръбначния мозък. Травми и тумори на главния и гръбначния мозък.

проф. Петров, 501 зала


СЕДМИЦА 4 (1
5.03 – 19.03)

Теми за упражненията по: КТ в неврологията - “КТ при мозъчен инсулт”;

КТ в педиатрията – “ КТ при заболявания на дихателната система”


1
5.03. понеделник

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 12.00 4ч. у -
2 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (2) -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 12.00 4 ч. у. - 5 гр. Масаж, 42 кабинет, проф. Желев

14.00-17.15ч. - 4 ч. Л КТ при травми на главния мозък, КТ при травми на гръбначния мозък. доц. Любенова, 501 зала

16
.03. вторник

9.00 - 12.00 4ч. у - 1 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (2) -
5 гр. МИ- МВР

17
.03. сряда

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. V гр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у - 2 гр. II МБАЛ

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (2) - 3 гр. МИ- МВР

9.00 - 12.00 4ч. у - 4 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

14.00 - 17.15 4 ч. У. - 5 гр. Масаж, 41 кабинет, ас. Иванова

18
.03. четвъртък

10.30 - 13.30ч. 4ч. у - 5 гр. Педиатрия

14.00-17.
15 - 4ч. Л. КТ при неврологични заболявания. КТ при детска церебрална парализа. – доц. Генчева, 501 зала

19.03. петък

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 12.00
4ч. у - 3 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

14.00-17.
45 - 5ч.Л. Заболявания на ПНС – възпалителни и травматични;

проф. Петров, 501 зала


СЕДМИЦА 5 (2
2.03 – 26.03)

Теми за упражненията по: КТ в неврологията - “КТ при мозъчен инсулт”;

КТ в педиатрията – “КТ при неврологични заболявания”

22.03 понеделник

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (3) -
2 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (3) -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 12.00 4 ч. у. - 5 гр. Масаж, 42 кабинет, проф. Желев

14.00-17.
15 - 4 ч. Л. КТ при системни, наследствени и дегенеративни заболявания на нервната с-ма и нервно-мускулния апарат – LAS, прогресивна мускулна дистрофия, паркинсонизъм, Паркинсонова болест – доц. Любенова, 501 з.

2
3.03. вторник

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (3) - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у - 4 гр. МИ- МВР

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (3) -
5 гр. МИ- МВР

2
4.03. сряда

9.00 - 13.00 5ч. у -
1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (3) -
3 гр. МИ- МВР

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 4 гр. Педиатрия

9.00 - 1
3.00 5ч. у - 5гр. Окр. б-ца

14.00 - 17.15 4 ч. у. - 1 гр. Масаж, 42 кабинет, ас. Иванова

2
5.03. четвъртък

10.30 - 13.30
4ч. у - 5 гр. Педиатрия

14.00 -17.
15 - 4ч. Л КТ при ортопедични заболявания в детска възраст. – доц. Генчева, 501 зала

26
.03. петък

9.00 - 13.00 5ч. у - 1гр. Vгр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (4) - 2 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 12.00 4ч. у - 3 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

14.00-1
7.45 - 5ч. Л. – Дискова болест. По- рядко срещани заболявания в

неврологията; проф. Петров, 501 з


СЕДМИЦА 6 (
29.03 –02.04)

Теми за упражненията по: КТ в неврологията - “ КТ при възпалителни заболявания на главния и гръбначния мозък”;

КТ в педиатрията – “КТ при неврологични заболявания”

29
.03. понеделник

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (4) - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 12.00 4ч. у - 2 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (4) -
4 гр. МИ- МВР

14.00 - 17.15 4 ч. у. - 3 гр. Масаж, 42 кабинет, ас. Иванова


30.03. вторник

9.00 - 12.00 4ч. у - 1 гр.
Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (4) -
5 гр. МИ- МВР

14.00-1
7.15 - 4 ч.у - 3 гр. Масаж, 42 кабинет, ас. Иванова


31
.03. сряда

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (4) -
3 гр. МИ- МВР

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 4 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

14.00 - 17.15 4 ч. у. - 4 гр. Масаж, 42 кабинет, ас. Иванова


0
1.04. четвъртък

10.30 - 13.30 4ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

14.00-15.
30 2ч. Л КТ при обменни заболявания. – доц. С. Янчева, 501 зала

15.45-17.
15 2ч. Л КТ при ревматични и сърдечносъдови заболявания.– доц. Янчева, 501 зала

 

СЕДМИЦА 7 (
5.04 - 9.04)

Теми за упражненията по: КТ в неврологията - “ КТ при Паркинсонизъм”
;

КТ в педиатрията – “КТ при изоставане в психомоторното развитие”

06
.04. вторник

9.00 - 12.00 4ч. у - 1 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (5) -
5 гр. МИ- МВР

15.00 - 18.00 4 ч. у. - 3 гр. Масаж, 41 кабинет, проф. Желев


07
.04. сряда

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у - 2 гр. II МБАЛ

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (5) - 3 гр. МИ- МВР

9.00 - 12.00 4ч. у - 4 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

14.00 - 17.15 4 ч. у. - 2 гр. Масаж, 42 кабинет, ас. Иванова

15.00 - 18.00 4 ч. у. - 1 гр. Масаж, 41 кабинет, проф. Желев


08
.04. четвъртък

10.30 - 13.30 4ч. у - 5 гр. Окр. б-ца


9.04. петък

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (5) - 2гр. Vгр. б-ца

9.00 - 12.00 4ч. у - 3 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

14.00-1
7.45 - 5ч. Л. – Неврози и психози. проф. Петров, 501 з.СЕДМИЦА 8 (12.04 –
16. 04)

Теми за упражненията по: КТ в неврологията - “ КТ при Множествена склероза”;

КТ в педиатрията – “ КТ при ортопедични заболявания в детска възраст”

1
2.04. понеделник

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (5) - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 2 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. кл. у (5) -
4 гр. МИ- МВР

14.00 - 17.15 4 ч. У - 5 гр. Масаж, 42 кабинет, ас. Иванова

1
3.04. вторник

9.00 - 12.00 4ч. у - 1 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 5 гр. Педиатрия

15.00 – 18.00 4ч. у - 1 гр. Масаж, 41 кабинет, проф. Желев

1
4.04. сряда

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
2 гр. II МБАЛ

10.00-13.00 4ч. у - 3 гр. Масаж, 42 кабинет, проф. Желев

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 4 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

14.00 - 17.15 4 ч.у - 2 гр. Масаж, 41 кабинет, проф. Желев

15
.04 четвъртък

10.30 - 13.30 4ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

15.00 - 18.00 4 ч.у - 4 гр. Масаж, 41 кабинет, проф. Желев

16.04. петък

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 1
3.00 5ч. у - 2гр. II МБАЛ

9.00 - 12.00 4ч. у - 3 гр.
Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

14.00 - 17.15-
4ч. Л. КТ при плексити, мононеврити, полиневрити,

полиневропатии. КТ при дискова болест. КТ при неврози и психози-доц. Любенова, 501 з.


СЕДМИЦА 9 (19.04 – 23.04)

Теми за упражненията по: КТ в неврологията - “ КТ при травми на главния мозък”;

КТ в педиатрията – “ КТ при ревматични заболявания”


1
9.04. понеделник

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 2 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

14.00 - 17.15 4 ч. у - 4 гр. Масаж, 41 кабинет, проф. Желев


20.04. вторник

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 1 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 5 гр. Педиатрия

15.00 - 18.00 4 ч.у - 2 гр. Масаж, 41 кабинет, проф. Желев


2
1.04. сряда

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 12.00 4ч. у - 3 гр. Масаж, 42 кабинет, проф. Желев

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 4 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. Окр. б-ца


2
2.04 четвъртък

10.30 - 13.30 4ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

15.00 - 18.00 4 ч.у - 1 гр. Масаж, 41 кабинет, проф. Желев


2
3.04. петък

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 1
3.00 5ч. у - 2гр. II МБАЛ

9.00 - 12.00 4ч. у - 3 гр.
Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

 

СЕДМИЦА 10 (
26.04 - 30.04.)

Теми за упражненията по: КТ в неврологията - “ КТ при заболявания и травми на периферната нервна система”;

КТ в педиатрията – “ КТ при обменни заболявания”

2
6.04. понеделник

9.00 - 12.00 4ч.у -
1 гр. Масаж, 42 кабинет, проф. Желев

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 2 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР


27.04. вторник

9.00 - 12.00 4ч.у - 1 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч.у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 13.00 5ч.у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00
5ч.у - 4 гр. МИ- МВР

9.00 - 1
2.00 4ч.у - 5 гр. Педиатрия


28.04. сряда

9.00 - 12.00 4ч.у - 1 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч.у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 1
2.00 4ч.у - 4 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч.у - 5 гр. Окр. б-ца


29.04 четвъртък

10.30 - 13.30 4ч. у - 3 гр. Окр. б-ца


30.04. петък

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у - 2гр. II МБАЛ

9.00 - 12.00 4ч. у - 3 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 13.00 5ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

 

СЕДМИЦА 11 (
03.05 – 07.05)

Теми за упражненията по: КТ в неврологията - “ КТ при травми на гръбначния мозък”;

КТ в педиатрията – “КТ при сърдечно-съдови заболявания”

03.05. понеделник

9.00 - 13.00 5ч. у - 1 гр. Vгр. б-ца

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 2 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у
- 4 гр. МИ- МВР

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 5 гр. Педиатрия


04.05. вторник

9.00 - 12.00 4ч. у - 1 гр. Педиатрия

9.00 - 13.00 5ч. у -
2 гр. II МБАЛ

9.00 - 13.00 5ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 13.00 5ч. у -
4 гр. МИ- МВР

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 5 гр. Педиатрия


05.05. сряда

9.00 - 12.00 4ч. у - 1 гр. Педиатрия

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 4 гр. Педиатрия

9.00 - 12.00 4ч. у - 5 гр. Окр. б-ца

 

СЕДМИЦА 12 (10.05 – 14.05)

Теми за упражненията по: КТ в неврологията - “ КТ при дискова болест”;

КТ в педиатрията – “ КТ при неврологични заболявания в детска възраст

(Хиппотерапия)”


10.05. понеделник

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 2 гр. Педиатрия

9.00 - 13.30 6ч. у - 3 гр. Окр. б-ца

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 5 гр. Педиатрия


11.05. вторник

9.00 - 12.00 4ч. у - 1 гр. Педиатрия

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 5 гр. Педиатрия

15.00 - Текуща оценка по Масаж за 22 гр. и 23 гр., проф. Горанова, проф. Желев


12.05.сряда

9.00 - 12.00 4ч. у - 1 гр.
Педиатрия

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 4 гр. Педиатрия

15.00 - Текуща оценка по Масаж за 24 гр. и 25 гр., проф. Горанова, проф. Желев


13.05 четвъртък

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 3 гр. Педиатрия


14.05. петък

9.00 - 12.00 4ч. у - 2гр. Педиатрия

9.00 - 12.00 4ч. у - 3 гр.
ПедиатрияСЕДМИЦА 13 (17.05– 21.05)


17.05. понеделник

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 2 гр. Педиатрия

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 5 гр. Педиатрия


18.05. вторник

9.00 - 12.00 4ч. у - 1 гр. Педиатрия

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 5 гр. Педиатрия


19.05. сряда

9.00 - 12.00 4ч. у - 4 гр. Педиатрия


20.05 четвъртък

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 3 гр. Педиатрия


21.06. петък

9.00 - 12.00 4ч. у - 2гр. Педиатрия

9.00 - 12.00 4ч. у - 3 гр.
Педиатрия

 

СЕДМИЦА 14 (24.05 - 28.05)

26.05.сряда

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 4 гр. Педиатрия

28.05. петък

9.00 - 12.00 4ч. у - 2гр. Педиатрия

9.00 - 12.00 4ч. у - 3 гр.
Педиатрия


СЕДМИЦА 15 (31.05. - 04.06)

31.05. понеделник

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 2 гр. Педиатрия

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 5 гр. Педиатрия


01.06. вторник

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 1 гр. Педиатрия

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 5 гр. Педиатрия


02.06.сряда

9.00 - 1
2.00 4ч. у - 4 гр. Педиатрия03.06. четвъртък


04.06. петък

9.00 - 12.00 4ч. у - 2гр. Педиатрия

9.00 - 12.00 4ч. у - 3 гр.
Педиатрия

A eто и линк

_________________
Image


Top
 Profile  
 

Re: ВАЖНО ЗА КИНЕЗИТЕРАПИЯ III КУРС
PostPosted: Thu Feb 18, 2010 3:48 am 
Offline

Joined: Fri Aug 24, 2007 11:04 pm
Posts: 4
Location: Sofiq
краси:)благодарим ти за програмата!!!добре че си ти да внасяш ред!:)))))))))))))))


Top
 Profile  
 

Re: ВАЖНО ЗА КИНЕЗИТЕРАПИЯ III КУРС
PostPosted: Thu Feb 18, 2010 6:51 am 
Offline

Joined: Sat Jul 14, 2007 10:51 am
Posts: 75
Да убием вестоносеца! :P


Top
 Profile  
 

Re: ВАЖНО ЗА КИНЕЗИТЕРАПИЯ III КУРС
PostPosted: Thu Feb 18, 2010 10:06 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Mon Apr 23, 2007 10:46 pm
Posts: 205
Location: Чирпан
Lois`L wrote:
Да убием вестоносеца! :P


Ще ми дойдеш ти! Image

_________________
Image


Top
 Profile  
 

Re: ВАЖНО ЗА КИНЕЗИТЕРАПИЯ III КУРС
PostPosted: Mon Feb 22, 2010 3:01 am 
Offline
User avatar

Joined: Mon Mar 31, 2008 6:12 pm
Posts: 274
Location: София
Ако кажеш, че цялото си го писал ти.... цена няма да има :)


Top
 Profile  
 

Re: ВАЖНО ЗА КИНЕЗИТЕРАПИЯ III КУРС
PostPosted: Wed Feb 24, 2010 7:25 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Mon Apr 23, 2007 10:46 pm
Posts: 205
Location: Чирпан
_dvd_ wrote:
Ако кажеш, че цялото си го писал ти.... цена няма да има :)


а, ако кажа че не съм... колко ще струва :D

Разбира се че е copy/paste от сайта ;) Но нали форумът е за да помага, поне на тези, които го посещават по-често от колкото сайта ;)

_________________
Image


Top
 Profile  
 

Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 

All times are UTC + 2 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron